Welcome, Guest
You have to register before you can post on our site.

Username
  

Password
  

Search Forums(Advanced Search)

Forum Statistics
» Members: 7,140
» Latest member: seoupdate
» Forum threads: 4,145
» Forum posts: 22,156

Full Statistics

Online Users
There are currently 27 online users.
» 0 Member(s) | 26 Guest(s)
Google

Latest Threads
حمل پیانو به صورت تخصصی ب...
Forum: fusioninventory-agent
Last Post: seoupdate
1 hour ago
» Replies: 0
» Views: 1
حمل پیانو به صورت تخصصی ب...
Forum: FusionInventory for GLPI
Last Post: seoupdate
1 hour ago
» Replies: 0
» Views: 1
حمل پیانو به صورت تخصصی ب...
Forum: FusionInventory for GLPI
Last Post: seoupdate
1 hour ago
» Replies: 0
» Views: 6
Перемещение обновленных к...
Forum: FusionInventory for GLPI
Last Post: kofe88
2020-07-03, 12:05:25
» Replies: 0
» Views: 6
Installing and executing ...
Forum: FusionInventory for GLPI
Last Post: ramses.sevilla@gmail.com
2020-07-02, 08:06:42
» Replies: 0
» Views: 305
Instalación y ejecución d...
Forum: FusionInventory for GLPI
Last Post: ramses.sevilla@gmail.com
2020-07-02, 07:37:23
» Replies: 0
» Views: 7
instalo el agente y algun...
Forum: FusionInventory Agent - Instalación
Last Post: raja
2020-07-01, 09:24:26
» Replies: 1
» Views: 855
No SSL connection possibl...
Forum: fusioninventory-agent
Last Post: zumodevidrio
2020-07-01, 08:45:43
» Replies: 4
» Views: 36
Ireland report writing he...
Forum: FusionInventory for GLPI
Last Post: drweedyyy
2020-06-30, 19:53:02
» Replies: 1
» Views: 73
Ne peut pas installer le ...
Forum: FusionInventory for GLPI
Last Post: Erwun
2020-06-30, 17:51:25
» Replies: 0
» Views: 22

 
  حمل پیانو به صورت تخصصی با قیمت مناسب
Posted by: seoupdate - 1 hour ago - Forum: fusioninventory-agent - No Replies

بسته بندی و حمل حرفه ای پیانو
[Image: a9f76f92e4df46abaf845a7fa2fb9c18.jpg]
حمل و نقل پیانو امری تخصصی و بسیار حساس می باشد ، چرا که اگر این امر به صورت اصولی انجام نشود صدمات زیادی همچون زخمي شدن بدنه پيانو ،ترك برداشتن رزونانس يا همان دك پيانو و همچنين شل شدن گوشي ها به پیانوهای شما وارد خواهد کرد. با انتخاب مجموعه تخصصی ما برای اینکار از هر گونه آسیب های احتمالی پیشگیری خواهید کرد و با خیال آسوده به صورت تضمینی پیانوهای خود را کاملا سالم در مقصد تحویل می گیرید.
باربری آسان بار به سابقه ای طولانی در زمینه باربری و برخورداری از کادری متخصص و مجرب و همچنین با استفاده از تجهیزات کامل حمل و نقل آمادگی خود را جهت ارایه خدمات در زمینه حمل پیانو  با مسئولیت کامل و تضمین شده در همه نقاط تهران را اعلام میدارد .
بزرگترین دقدقه فکری هنرمندان و نوازندگان پیانو هنگام نقل مکان و اسابا کشی،بسته بندی و جابجایی پیانو که یکی از وسایل مهم محسوب میشود است و با توجه به حساسیت و سنگینی این وسیله،جابجایی آۀن باید باه صورت کاملا حرفه ای انجام شود حتی گاهی نیاز است بسته بندی پیانو به صورت wood packing بسته بندی با چوب, صورت پذیرد.
زمان اسباب کشی حمل و بسته بندی پیانو و سایر وسایل سنگین استرس زیادی به همراه خواهد داشت و به همین علت باید نکاتی را برای این امر رعایت کنید.بهترین روش برای انجام صحیح این کار سپردن این مسئولیت به شرکت های باربری قابل اطمینان است تا از بهترین راه ها برای انجام این کار استفاده کنند یا اگر میخواهید این کار را خودتان انجام دهید،قطعا باید از افراد دیگر کمک بخواهید چون تنهایی نمیتوان کاری را پیش برد.
یکی از نکات مهم بعد از خرید پیانو حمل و جابجایی آن به صورت کاملا تخصصی می باشد . چرا که در اثر حمل نادرست میتواند آسیب هایی به بدنه و سایر قسمت های آن وارد گردد . بنابراین شما میتوانید بدون هیچ نگرانی در حمل آن ، این کار را به ما سپرده تا پیانوی شما را کاملا حرفه ای و بدون ایجاد هیچ مشکلی به مکان مورد نظر منتقل نماییم.


  حمل پیانو به صورت تخصصی با قیمت مناسب
Posted by: seoupdate - 1 hour ago - Forum: FusionInventory for GLPI - No Replies

بسته بندی و حمل حرفه ای پیانو
[Image: a9f76f92e4df46abaf845a7fa2fb9c18.jpg]
حمل و نقل پیانو امری تخصصی و بسیار حساس می باشد ، چرا که اگر این امر به صورت اصولی انجام نشود صدمات زیادی همچون زخمي شدن بدنه پيانو ،ترك برداشتن رزونانس يا همان دك پيانو و همچنين شل شدن گوشي ها به پیانوهای شما وارد خواهد کرد. با انتخاب مجموعه تخصصی ما برای اینکار از هر گونه آسیب های احتمالی پیشگیری خواهید کرد و با خیال آسوده به صورت تضمینی پیانوهای خود را کاملا سالم در مقصد تحویل می گیرید.
باربری آسان بار به سابقه ای طولانی در زمینه باربری و برخورداری از کادری متخصص و مجرب و همچنین با استفاده از تجهیزات کامل حمل و نقل آمادگی خود را جهت ارایه خدمات در زمینه حمل پیانو  با مسئولیت کامل و تضمین شده در همه نقاط تهران را اعلام میدارد .
بزرگترین دقدقه فکری هنرمندان و نوازندگان پیانو هنگام نقل مکان و اسابا کشی،بسته بندی و جابجایی پیانو که یکی از وسایل مهم محسوب میشود است و با توجه به حساسیت و سنگینی این وسیله،جابجایی آۀن باید باه صورت کاملا حرفه ای انجام شود حتی گاهی نیاز است بسته بندی پیانو به صورت wood packing بسته بندی با چوب, صورت پذیرد.
زمان اسباب کشی حمل و بسته بندی پیانو و سایر وسایل سنگین استرس زیادی به همراه خواهد داشت و به همین علت باید نکاتی را برای این امر رعایت کنید.بهترین روش برای انجام صحیح این کار سپردن این مسئولیت به شرکت های باربری قابل اطمینان است تا از بهترین راه ها برای انجام این کار استفاده کنند یا اگر میخواهید این کار را خودتان انجام دهید،قطعا باید از افراد دیگر کمک بخواهید چون تنهایی نمیتوان کاری را پیش برد.
یکی از نکات مهم بعد از خرید پیانو حمل و جابجایی آن به صورت کاملا تخصصی می باشد . چرا که در اثر حمل نادرست میتواند آسیب هایی به بدنه و سایر قسمت های آن وارد گردد . بنابراین شما میتوانید بدون هیچ نگرانی در حمل آن ، این کار را به ما سپرده تا پیانوی شما را کاملا حرفه ای و بدون ایجاد هیچ مشکلی به مکان مورد نظر منتقل نماییم.


  حمل پیانو به صورت تخصصی با قیمت مناسب
Posted by: seoupdate - 1 hour ago - Forum: FusionInventory for GLPI - No Replies

بسته بندی و حمل حرفه ای پیانو


[Image: a9f76f92e4df46abaf845a7fa2fb9c18.jpg]

حمل و نقل پیانو امری تخصصی و بسیار حساس می باشد ، چرا که اگر این امر به صورت اصولی انجام نشود صدمات زیادی همچون زخمي شدن بدنه پيانو ،ترك برداشتن رزونانس يا همان دك پيانو و همچنين شل شدن گوشي ها به پیانوهای شما وارد خواهد کرد. با انتخاب مجموعه تخصصی ما برای اینکار از هر گونه آسیب های احتمالی پیشگیری خواهید کرد و با خیال آسوده به صورت تضمینی پیانوهای خود را کاملا سالم در مقصد تحویل می گیرید.
باربری آسان بار به سابقه ای طولانی در زمینه باربری و برخورداری از کادری متخصص و مجرب و همچنین با استفاده از تجهیزات کامل حمل و نقل آمادگی خود را جهت ارایه خدمات در زمینه حمل پیانو  با مسئولیت کامل و تضمین شده در همه نقاط تهران را اعلام میدارد .
بزرگترین دقدقه فکری هنرمندان و نوازندگان پیانو هنگام نقل مکان و اسابا کشی،بسته بندی و جابجایی پیانو که یکی از وسایل مهم محسوب میشود است و با توجه به حساسیت و سنگینی این وسیله،جابجایی آۀن باید باه صورت کاملا حرفه ای انجام شود حتی گاهی نیاز است بسته بندی پیانو به صورت wood packing بسته بندی با چوب, صورت پذیرد.
زمان اسباب کشی حمل و بسته بندی پیانو و سایر وسایل سنگین استرس زیادی به همراه خواهد داشت و به همین علت باید نکاتی را برای این امر رعایت کنید.بهترین روش برای انجام صحیح این کار سپردن این مسئولیت به شرکت های باربری قابل اطمینان است تا از بهترین راه ها برای انجام این کار استفاده کنند یا اگر میخواهید این کار را خودتان انجام دهید،قطعا باید از افراد دیگر کمک بخواهید چون تنهایی نمیتوان کاری را پیش برد.
یکی از نکات مهم بعد از خرید پیانو حمل و جابجایی آن به صورت کاملا تخصصی می باشد . چرا که در اثر حمل نادرست میتواند آسیب هایی به بدنه و سایر قسمت های آن وارد گردد . بنابراین شما میتوانید بدون هیچ نگرانی در حمل آن ، این کار را به ما سپرده تا پیانوی شما را کاملا حرفه ای و بدون ایجاد هیچ مشکلی به مکان مورد نظر منتقل نماییم.

منبع https://assanbar.com/


Question Перемещение обновленных компонентов в остаток.
Posted by: kofe88 - 2020-07-03, 12:05:25 - Forum: FusionInventory for GLPI - No Replies

Здравствуйте коллеги.
FusionInventory 9.4+2.4, GLPI 9.4.6
Вопрос заключается в следующем. Есть компьютеры с агентами, они успешно инвентаризируются (обновляются, добавляются), но есть проблема, так сказать. Вот проинвентаризировался ПК, его компоненты попали в базу GLPI, в раздел компоненты соответственно, там создались экземпляры. Я меняю в таком ПК допустим видеокарту, при следующем обновлении ПК у него в компонентах новая видеокарта, а старая полностью удаляется из системы, от нее остается только Тип в Компонентах, но нету экземпляров. Как-то можно сделать так, чтобы она не удалялась, а у нее просто рвалась связь с ПК и она оставалась висеть на "остатках" что ли, не могу найти такого в настройках.


  Installing and executing FusionInventory Agent (2.3.16) on UBUNTU.
Posted by: ramses.sevilla@gmail.com - 2020-07-02, 08:06:42 - Forum: FusionInventory for GLPI - No Replies

Hi everyone,

I have installed FusionInventory Agent (2.3.16) on UBUNTU 18.04 and I have some doubts:


First.-

I have modified the "/etc/default/fusioninventory-agent" file and changed the line:

MODE=daemon

I have restarted the Service later.

If I see the Service Status it appear running correctly:

   

Quote:$ service fusioninventory-agent status
    ● fusioninventory-agent.service - LSB: starts FusionInventory Agent
      Loaded: loaded (/etc/init.d/fusioninventory-agent; generated)
      Active: active (exited) since Wed 2020-07-01 14:25:24 CEST; 18h ago
        Docs: manConfusedystemd-sysv-generator(8)
      Process: 681 ExecStart=/etc/init.d/fusioninventory-agent start (code=exited, status=0/SUCCESS)

    jul 01 14:25:22 ws-usuario systemd[1]: Starting LSB: starts FusionInventory Agent...
    jul 01 14:25:23 ws-usuario fusioninventory-agent[681]: Starting fusioninventory-agent: File::Glob::glob() will disappear in perl 5.30. Use File::
    jul 01 14:25:24 ws-usuario fusioninventory-agent[681]: fusioninventory-agent.
    jul 01 14:25:24 ws-usuario systemd[1]: Started LSB: starts FusionInventory Agent.
    $


But if I try connect to http://localhost:62354/ it not possible.

I check that the Port 62354 It is not listening:

 
Quote:  $ netstat -putan | grep 62354
    (No todos los procesos pueden ser identificados, no hay información de propiedad del proceso
    no se mostrarán, necesita ser superusuario para verlos todos.)
    $

But if I execute FusionInventory as Daemon to hand: sudo fusioninventory-agent -d

I can access to Port 62354 witout problems and It is listening:

 
Quote:  $ netstat -putan | grep 62354
    (No todos los procesos pueden ser identificados, no hay información de propiedad del proceso
    no se mostrarán, necesita ser superusuario para verlos todos.)
    tcp        0      0 0.0.0.0:62354          0.0.0.0:*              ESCUCHAR    -               
    $


Second.-

To test purposes, I want change the Agent config to send to the Server the inventary each 30 minutes, what parameter of the /etc/fusioninventory/agent.cfg file will I need modify?


Regards,

Ramsés


  Instalación y ejecución de FusionInventory Agent (2.3.16) en UBUNTU..
Posted by: ramses.sevilla@gmail.com - 2020-07-02, 07:37:23 - Forum: FusionInventory for GLPI - No Replies

Hola a tod@s,

He instalado FusionInventory Agent (2.3.16) en un UBUNTU 18.04 y tengo un par de dudas:

Primera.-

He modificado el fichero "/etc/default/fusioninventory-agent" y he cambiado la línea:

MODE=daemon

Y he reiniciado el servicio después.

Si veo el estado del Servicio parece que está corriendo correctamente:

Quote:$ service fusioninventory-agent status
● fusioninventory-agent.service - LSB: starts FusionInventory Agent
  Loaded: loaded (/etc/init.d/fusioninventory-agent; generated)
  Active: active (exited) since Wed 2020-07-01 14:25:24 CEST; 18h ago
    Docs: manConfusedystemd-sysv-generator(8)
  Process: 681 ExecStart=/etc/init.d/fusioninventory-agent start (code=exited, status=0/SUCCESS)

jul 01 14:25:22 ws-usuario systemd[1]: Starting LSB: starts FusionInventory Agent...
jul 01 14:25:23 ws-usuario fusioninventory-agent[681]: Starting fusioninventory-agent: File::Glob::glob() will disappear in perl 5.30. Use File::
jul 01 14:25:24 ws-usuario fusioninventory-agent[681]: fusioninventory-agent.
jul 01 14:25:24 ws-usuario systemd[1]: Started LSB: starts FusionInventory Agent.
$


Sin embargo, si intento conectarme a http://localhost:62354/ no me conecta.

Compruebo que el Puerto 62354 no está a la escucha:


Quote:$ netstat -putan | grep 62354
(No todos los procesos pueden ser identificados, no hay información de propiedad del proceso
no se mostrarán, necesita ser superusuario para verlos todos.)
$

Si cargo FusionInventory como Demonio a mano: sudo fusioninventory-agent -d

Sí puedo acceder al puerto 62354 sin problemas y está a la escucha:

Quote:$ netstat -putan | grep 62354
(No todos los procesos pueden ser identificados, no hay información de propiedad del proceso
no se mostrarán, necesita ser superusuario para verlos todos.)
tcp        0      0 0.0.0.0:62354          0.0.0.0:*              ESCUCHAR    -                 
$

Segunda.-

Para propósitos de pruebas, quiero modificar la configuración para que el Agente reporte al Servidor el inventario cada 30 minutos, ¿qué parámetro del fichero /etc/fusioninventory/agent.cfg tendría que modificar?


Gracias y saludos


  Ne peut pas installer le plugin
Posted by: Erwun - 2020-06-30, 17:51:25 - Forum: FusionInventory for GLPI - No Replies

Bonjour à tous,
Ne voulant pas passer pour un noob, je pense que c'est rater.
J'ai installé un GLPI et voulant mettre du fusion inventory, je me retrouve avec une erreur 500 :
500 - Erreur interne au serveur.

La ressource que vous recherchez présente un problème, elle ne peut donc pas être affichée.


Je ne comprends pas réellement je dois vous avouez Sad .

Le serveur est sur une instance IIS, avec du mysql / php qui tourne

Version :
mysql - 8.0.20 - x64
PHP - 7.2.8
GLPI - 9.4.6
fusioninventory - 9.4 + 2.4

Merci de votre aide

Erwan


  Parc Ordinateurs vide
Posted by: cave2180 - 2020-06-26, 13:57:19 - Forum: FusionInventory for GLPI - No Replies

Bonjour,

Suite à l'installation de fusion inventory, je ne retrouve aucunes de mes machines dans "Parc / Ordinateurs".

Cependant, tout se trouve dans "Parc / Global"

Pouvez-vous m'aider à ce niveau ?

Merci d'avance


  FusionInventory for GLPI 9.5
Posted by: ramses.sevilla@gmail.com - 2020-06-26, 11:46:55 - Forum: FusionInventory for GLPI - No Replies

Hi everybody,

Is there a FusionInventory plugin for the new GLPI 9.5 RC?


Regards,

Ramsés


  FusionInventory for GLPI 9.5
Posted by: ramses.sevilla@gmail.com - 2020-06-26, 11:45:54 - Forum: FusionInventory for GLPI - No Replies

Hola a tod@s,

¿Sabéis si está ya el plugin, aunque sea en pruebas, FusionInventory plugin para el nuevo GLPI 9.5 RC.


Saludos y gracias